Trenersituasjonen i ØIF Arendal Info fra styret.

Skrevet av NTH

Se notat fra styrets formann her.