Sonesamling Målvakter Sonesamling målvakter 11. april

Det blir sonesamling for målvakter i årskullene 95 – 97 mandag 11. april i Frolandshallen fra kl 17 – 19.

Skrevet av NTH

Trenere for denne sonesamlingen blir Adin Sehovic og Åsmund Strat.